ITTINVEST od lat świadczy usługi informatyczne dla firm, instytucji publicznych oraz placówek edukacyjnych. Doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów informatycznych pozwala nam na tworzenie od nowa lub modernizację istniejących systemów informatycznych celem uzyskiwania ich bezbłędnej pracy oraz minimalizacji wystąpienia przerw w ich pracy.
 
Oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie modernizacji sprzętu i oprogramowania w pracowniach komputerowych, konfiguracji stacji klienckich, konfiguracji urządzeń sieciowych oraz rozbudowy sieci komputerowej. Ponadto służymy wsparciem oraz konsultacjami przy administrowaniu systemami komputerowymi placówki edukacyjnej, a także wdrażaniem skutecznych metod podniesienia poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 
Stosujemy innowacyjne rozwiązania w procesie opracowywania produktów, ukierunkowane na wykorzystanie przyjaznych technologii w celu podniesienia efektywności kształcenia, co wpływa bezpośrednio na jego jakość. Znając problematykę zagadnień z jakimi spotykają się nauczyciele informatyki, dbający o poprawność działania pracowni komputerowych i multimedialnych, dostarczamy rozwiązania skoncentrowane na przyjaznym dla ucznia i nauczyciela środowisku przy jednocześnie niskim koszcie wdrożenia.
 
Bazując na naszym doświadczeniu i znajomości problemów, jakie występują w obsłudze informatycznej placówek oświatowych, oferujemy Państwu konsultacje, administrację systemami komputerowymi szkoły i pracowni, a także wdrożenia skutecznych systemów bezpieczeństwa i oprogramowania antywirusowego.

Jako firma informatyczna zapewniamy wsparcie placówkom oświatowym w następującym zakresie:
  • Instalacja systemów klienckich i serwerowych (systemy Windows , Linux, etc);
  • Tworzenie i rozbudowa infrastruktury informatycznej w szkole;
  • Konfiguracja i zarządzanie systemami komputerowymi w tym serwerami w pracowniach komputerowych i stacjami klienckimi ( w tym migracja do nowszych wersji systemów);
  • Konfiguracja dostępu do internetu;
  • Dostarczanie i serwis sprzętu komputerowego (w tym tablic interaktywnych i projektorów);
  • Zabezpieczanie komputerów w szkole poprzez przegląd i usuwanie złośliwego oprogramowania, wirusów, blokowanie niebezpiecznych treści przed uczniami;
  • Tworzenie oprogramowania na potrzeby szkoły ( w tym bazy danych ).

Przykładowa oferta na wyposażenie pracowni komputerowej - pobierz.

Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania.

Tomasz Kubiec
edukacja@ittinvest.pl
tel. 604-220-691