Doświadczenie naszego personelu w jednostkach publicznych związane z opracowywaniem dokumentacji przetargowej pozwala nam ze spokojem  świadczyć dla Państwa – jednostek o charakterze publicznym lub objętych ustawą o zamówieniach publicznych usługi doradcze w tym zakresie. 

Służymy wsparciem przy wypracowaniu koncepcji - projektów funkcjonalno-użytkowych oczekiwanych systemów informatycznych. 

Dokonujemy oszacowań dla prostych  i złożonych postępowań.

Tworzone przez nas dokumenty są zgodne z wymaganiami UZP.

Nasze usługi związane z zamówieniami publicznymi to:

  •  oszacowanie przedmiotu zamówienia;
  •  przeprowadzenie audytu, odbioru sprawności działania systemu informatycznego;
  •  tworzenie testów na potrzeby odbiorów, zgodnych z oczekiwanymi funkcjami;
  •  wytyczenie w dokumentacji przetargowej zapisów nie zgodnych z wymogami UZP i zapisów nieuczciwej konkurencji;